Gender and racial discrimination, surveillance, exploitation and so forth are only effects. The real problem is – that it is possible to suppress the people by false Science or false descriptions of the world – that supports Might Is Right. Or like this. We are not genuine citizens.

09 May 2008

Ett allvarligt practical joke: Anmälan till Justitiekanslern

Min tanke var enkel – att visa hur staten än i dag på olika sätt skyddar och försvarar den kristna kyrkans dogm att vi inte kan förstå eller utnyttja vår förmåga att skapa – samt att statens handlande rimligen måste ses som ett systemfel. Givetvis avfärdade JK min anmälan. Något annat var inte att vänta. Det intressanta är inte JKs bemötande utan mina formuleringar.

För tillfället arbetar jag med en lättbegriplig version med samma innehåll. Till dess läs gärna anmälan. Den innehåller även bakgrund och annat.

............

Skrivet 2 mars 2009

Den lätta versionen kom att heta Så knullar staten Din själ: www.staten.co.nr

Nu finns sidan med anmälan till JK på:

http://hyperdialog.110mb.com/blog/jk.htm

Tidigare var den på:

http://hyperdialog.book.googlepages.com/jk.htm

0 comments:

Post a Comment

Will be posted at once. OK to be anonymous. Please observe, if you are logged in at gmail, or other google services, you must log out to be anonymous.