Gender and racial discrimination, surveillance, exploitation and so forth are only effects. The real problem is – that it is possible to suppress the people by false Science or false descriptions of the world – that supports Might Is Right. Or like this. We are not genuine citizens.

29 October 2007

Kapitel fyra och fem

Två nya kapitel i Vill Du lyda eller förstå?

4. Att tänka blev att lyda
5. Dold religion döljer dialog

http://hyperdialog.book.googlepages.com/download.htm#4-5

OBS Inför dessa kapitel är det bra om du har läst kapitel 3. Grunden för Hyperdialog

30 July 2007

Vill Du lyda eller förstå?

De första sidorna och kapitlen för Vill Du lyda eller förstå?

Boken och sajten är förklarar varför vi vanligen tror att vi inte kan förstå dialog, skapande och dynamik.

Tidigare - beta 01 - hade jag inte med hur Aristoteles tankeverktyg dialog har dolts.

Hela urlen är: http://hyperdialog.book.googlepages.com/start.htm

07 May 2007

Lyckas att vara NORMAL!

Lyckas att vara NORMAL - En populär faktabok från Trygghetsfrämjandet som hjälper dig att hålla dig normal och leva utan ångest!

Teckningar av Pernilla Hjelt och text av mig

Finns på: http://lyckas.att.vara.normal.googlepages.com/front.htm

De hitintills bästa kommentarerna finns på:
Ett ideellt diskussionsforum öppet för samtal om Asperger syndrom: http://www.aspergerforum.se/lyckas-att-vara-normal-t2182.html