Gender and racial discrimination, surveillance, exploitation and so forth are only effects. The real problem is – that it is possible to suppress the people by false Science or false descriptions of the world – that supports Might Is Right. Or like this. We are not genuine citizens.

25 June 2008

Så knullar staten din själ

En bok på sisådär 30 sidor som sammanfattar till och med kapitel 7 i Vill Du lyda eller förstå?

Denna lilla bok bör funka för sig själv och som en introduktion. Boken är lite rakare och tuffare än tidigare texter.

Ännu finns inte kapitel 6 och 7 på sajten för Vill Du lyda eller förstå?

Så knullar staten din själ: www.staten.co.nr

Eller: http://hyperdialog.book.googlepages.com/intro.htm


Kort presentation

Tycker du inte att det är märkligt att det mesta som är vrålviktigt verkar flummigt?

Som till exempelvis är det svårt att greppa hur vi kan: samarbeta, lösa konflikter, använda mångfald, skapa nya möjligheter eller försvara mänskliga rättigheter.

Drabbas du ibland av att orden inte räcker till - du blir tyst - och du känner dig korkad?

Du kommer att upptäcka att din förmåga att förstå och tänka har begränsats på ett mycket listigt sätt: för att göra dig dum och lydig.

Här får du veta hur hindret fungerar så att du blir kvitt skiten.

31 May 2008

Heartbeat Detector (La Question humaine) - a French movie

Heartbeat Detector (2007, UK Release: May 16 2008) is a conspiracy thriller that uncover the hidden Nazi ideology in our ”modern” society. Heartbeat Detector is based on the novel La Question humaine (2000) by François Emmanuel. Heartbeat Detector is the third movie in a trilogy by Nicolas Klotz and Elisabeth Perceval that includes Paria (2000) and La Blessure (2004).

Links in new windows

François Emmanuel - In French: http://www.francoisemmanuel.be/
- La Question humaine: http://www.francoisemmanuel.be/question.html

Heartbeat Detector: http://www.heartbeatdetector.co.uk
- Synopsis and Interview with Nicolas Klotz and Elisabeth Perceval - The History that keeps coming back: http://www.heartbeatdetector.co.uk/synopsis.html

The New York Times, When the Ghost in the Machine Is National Socialism, March 14, 2008
http://movies.nytimes.com/2008/03/14/movies/14hear.html

Village Voice: Conglomerates Become Nazis in Heartbeat Detector, Corporate crimes meet crimes of humanity, March 11th, 2008
http://www.villagevoice.com/film/0811,bad-company,374071,20.html

New Statesman - The Way I See It: Nicholas Klotz and Elisabeth Perceval, 22 May 2008
http://www.newstatesman.com/2008/05/art-perceval-klotz-film-world

---

Nazism is often considered to be mystical. However the Nazi ideology as well as totalitarian ideas are ONLY consequences to not regard dialog as a concrete tool. When the dialog is condemned we are forced to believe that we can only obey (logic). Reminder: Aristotle wrote that a contradiction is the opening of a dialog (and to grasp a new perspective). In Mein Kampf (1924) Adolf Hitler (1889-1945) wrote about this misconception - that is the root of Nazism:

"Man's effort to build up something that contradicts the iron logic of Nature brings him into conflict with those principles to which he himself exclusively owes his own existence. By acting against the laws of Nature he prepares the way that leads to his ruin." (From Mein Kampf: Volume I: A Retrospect, Chapter XI, Race and People)

Mein Kampf by Adolf Hitler: http://gutenberg.net.au/ebooks02/0200601.txt
About Mein Kampf: http://en.wikipedia.org/wiki/Mein_Kampf

Consequently to believe that we must be limited to logic is to be forced to eliminate everything that is a contradiction to for example the idea of ”nature”. Here ”nature” is in itself a concealed idea of what must be considered ”natural” or ”selfevident”.

If you are interested in Nazism and our ”modern” society I recommend:

Harald Ofstad (1920-1994)

- Our contempt for weakness: nazi norms and values - and our own, Almqvist & Wiksell International, 1989

- Vårt förakt för svaghet: nazismens normer och värderingar - och våra egna. Prisma, 1987


Hannah Arendt (1906-1975) http://en.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt

- The Origins of Totalitarianism (1951)
http://en.wikipedia.org/wiki/ The_Origins_of_Totalitarianism

- Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963) - Den banala ondskan
http://en.wikipedia.org/wiki/ Eichmann_in_Jerusalem


More about the relation between logic and the Aristotele´s idea of the dialog – that today is ”forgotten”: Get Rid of Our Final Taboo! - The Human Ability to Create is Thinkable, at:

http://home4.swipnet.se/~w-44374/hyperdialog/download.htm

In Vill du lyda eller förstå? (Do You want to obey or to understand?) ISBN 91-975929-3-5. I have so far written about the relation between Nazism and to disregard Aristotle's function of the dialog in the appendix: Anmälan till Justitiekanslern (Report to the Swedish Attorney General).

09 May 2008

Ett allvarligt practical joke: Anmälan till Justitiekanslern

Min tanke var enkel – att visa hur staten än i dag på olika sätt skyddar och försvarar den kristna kyrkans dogm att vi inte kan förstå eller utnyttja vår förmåga att skapa – samt att statens handlande rimligen måste ses som ett systemfel. Givetvis avfärdade JK min anmälan. Något annat var inte att vänta. Det intressanta är inte JKs bemötande utan mina formuleringar.

För tillfället arbetar jag med en lättbegriplig version med samma innehåll. Till dess läs gärna anmälan. Den innehåller även bakgrund och annat.

............

Skrivet 2 mars 2009

Den lätta versionen kom att heta Så knullar staten Din själ: www.staten.co.nr

Nu finns sidan med anmälan till JK på:

http://hyperdialog.110mb.com/blog/jk.htm

Tidigare var den på:

http://hyperdialog.book.googlepages.com/jk.htm

26 March 2008