Gender and racial discrimination, surveillance, exploitation and so forth are only effects. The real problem is – that it is possible to suppress the people by false Science or false descriptions of the world – that supports Might Is Right. Or like this. We are not genuine citizens.

20 February 2009

Den psykotiska konsten och vår bankrutta värld

Den senaste tiden har det varit en förvirrad debatt om konst

Ny artikel av mig på Newsmill heter: Den psykotiska konsten och vår bankrutta värld.


Artikeln handlar om att konsten tvingas till missförstånd eftersom skola och universitet lär ut att vi bara kan lyda medan skapande är mystiskt - vilket givetvis även skapar andra missförstånd.

Konst är extra speciellt eftersom konst på olika sätt handlar om skapande.

07 February 2009

Sluta ljug om Darwin (och Hitler) !

En artikel på Newsmill

Jag kunde inte låta bli att skriva. Många har förvanskat både Darwin och Hitler den senaste tiden och särskilt på Newsmill. Det är vanligt att tro att Darwins arbete stöder nazismen.

Artikeln finns på:


02 February 2009

Upptäck världen genom August Strindbergs Lilla katekes för Underklassen

Så här skriver August Strindberg (1849–1912):


Vad är filosofi?

Ett sökande efter sanningen.

Hur kan då filosofien vara överklassens vän?

Jo, överklassen betalar filosoferna för att de endast skola upptäcka behagliga sanningar.

Om några obehagliga upptäckas då?

Så kallas de för lögner, och filosofen betalas icke.Vad är moral?

En rättskänsla som av överklassen disciplinerats i avsikt att narra underklassen till ett stillsamt levnadssätt.Det är inga personer med anseende som angripa samhället.

Nej, det är icke att undra på, ty överklassen, som utdelar anseende, skänker detta endast åt dem som försvara samhället (= överklassen).


...

August Strindberg

Samlade skrifter av August Strindberg