Gender and racial discrimination, surveillance, exploitation and so forth are only effects. The real problem is – that it is possible to suppress the people by false Science or false descriptions of the world – that supports Might Is Right. Or like this. We are not genuine citizens.

29 October 2007

Kapitel fyra och fem

Två nya kapitel i Vill Du lyda eller förstå?

4. Att tänka blev att lyda
5. Dold religion döljer dialog

http://hyperdialog.book.googlepages.com/download.htm#4-5

OBS Inför dessa kapitel är det bra om du har läst kapitel 3. Grunden för Hyperdialog