Gender and racial discrimination, surveillance, exploitation and so forth are only effects. The real problem is – that it is possible to suppress the people by false Science or false descriptions of the world – that supports Might Is Right. Or like this. We are not genuine citizens.

07 May 2007

Lyckas att vara NORMAL!

Lyckas att vara NORMAL - En populär faktabok från Trygghetsfrämjandet som hjälper dig att hålla dig normal och leva utan ångest!

Teckningar av Pernilla Hjelt och text av mig

Finns på: http://lyckas.att.vara.normal.googlepages.com/front.htm

De hitintills bästa kommentarerna finns på:
Ett ideellt diskussionsforum öppet för samtal om Asperger syndrom: http://www.aspergerforum.se/lyckas-att-vara-normal-t2182.html