Gender and racial discrimination, surveillance, exploitation and so forth are only effects. The real problem is – that it is possible to suppress the people by false Science or false descriptions of the world – that supports Might Is Right. Or like this. We are not genuine citizens.

02 February 2009

Upptäck världen genom August Strindbergs Lilla katekes för Underklassen

Så här skriver August Strindberg (1849–1912):


Vad är filosofi?

Ett sökande efter sanningen.

Hur kan då filosofien vara överklassens vän?

Jo, överklassen betalar filosoferna för att de endast skola upptäcka behagliga sanningar.

Om några obehagliga upptäckas då?

Så kallas de för lögner, och filosofen betalas icke.Vad är moral?

En rättskänsla som av överklassen disciplinerats i avsikt att narra underklassen till ett stillsamt levnadssätt.Det är inga personer med anseende som angripa samhället.

Nej, det är icke att undra på, ty överklassen, som utdelar anseende, skänker detta endast åt dem som försvara samhället (= överklassen).


...

August Strindberg

Samlade skrifter av August Strindberg

2 comments:

 1. August Strindberg SKAPADE under sin livstid texter i böcker, som lydiga läsare inte, vill, vågar eller kan förstå att värdera och värdesäkra någonstans i Sverige.

  Läste i Carl-Göran Ekerwalds bok ”Filosofins ättestupa”

  - "Filosofen Flaubert skriver: Böcker görs inte som man gör barn, de byggs som pyramider. Och de är lika oanvändbara. De står i en öken....Schakalerna pissa på deras fot – och burget folk klättrar upp och ner på dem.

  - Filosofen Vilhelm Ekelund påstod att han under 40 års skrivande fått ihop 40 läsare. Han sade att det rent av var svårt att skänka bort böckerna. Kompassen kommer att ge utslag. Om inte annat så när man kommit helt ur kurs. Om man sedan rättar sig eller är en annan sak.

  Misstron mot språk och rationella argument löper som EN RÖD TRÅD genom filosofins historia.

  Redan den allmänna misstron mot böcker liksom mot tidningar och mot elitens åsiktsexercis talar för att Ekelund i många stycken beskrivit ett rådande tillstånd".

  Hälsar En Whistleblower lokalt på den inre gemensamma marknaden, som vill, vågar och kan, värdera, värdesäkra och välja producerat resultat från resurser, som inte kan avtala bort STRIKT retroaktivt produktansvar för säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i brev till enskild fysisk person, som vill, vågar och kan SKAPA och förstå varför det allmänna har skadeståndsansvar mot En drabbad enskild medveten unionsmedborgare.

  ReplyDelete
 2. Vilhelm Ekelund (1880-1949)
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Ekelund


  Carl-Göran Ekerwald (född 1923)
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl-Göran_Ekerwald

  ReplyDelete

Will be posted at once. OK to be anonymous. Please observe, if you are logged in at gmail, or other google services, you must log out to be anonymous.