Gender and racial discrimination, surveillance, exploitation and so forth are only effects. The real problem is – that it is possible to suppress the people by false Science or false descriptions of the world – that supports Might Is Right. Or like this. We are not genuine citizens.

02 March 2009

Mitt brev till den svenska kyrkans ärkebiskop - ett allvarligt practical joke

Eftersom jag nu närmar mig att publicera en andra del av "Så knullar staten din själ" är det dags för publicera mitt brev till ärkebiskopen och den mejlväxling som skedde hösten 2007.

Brevet kan ses som ett allvarligt practical joke. Det är så eftersom det yttre dramat är självskrivet. Jag som i mottagarens ögon är obetydlig; och ännu värre blir det givetvis när mitt budskap kan ses som ett hot mot självklara sanningar.

I den kommande andra delen har jag en underrubrik som heter "Trickstern och Rättshaveristen" där jag just undersöker hur makteliten i en lydnadskultur systematiskt undviker besvärande förhållanden.

Nåväl, min anledning att skriva till ärkebiskopen var att den svenska kyrkan fortfarande har ett stort inflytande på samhället som helhet och för en del enskilda människors liv i synnerhet. Tänk bara på kyrkans inflytande i olika frågor. Därtill begär kyrkans olika organisationer pengar från allmänheten för olika syften.

Det finns med andra ord stora anledningar att undersöka den kristna kyrkans dolda agenda.

Eftersom det var den kristna kyrkan som formade "det västerländska tänkandet" genom att förbjuda tankeverktyget dialog menar jag att det är av största vikt att undersöka den kristna kyrkans förhållande till detta förbud idag.

Att förbudet mot dialog ännu existerar innebär att människor lider på olika sätt. Därtill är frånvaron av dialog grunden till väpnade konflikter.

En från början intresserad mejlväxling med ärkebiskopens teologiske sekreterare slutade tvärt. Jag misstänker att det beror på att jag kunde påvisa att kyrkans officiella version om grunderna till verksamheten inte är sanningsenliga.

Jag kan därför tillfälligtvis konstatera att den svenska kyrkan verkar vara mer intresserad av att försvara lögner för att skydda sin etablerade makt än att hjälpa människor. Det finns nog många som hoppas att mitt konstaterande är fel.

Det är även så att både det ursprungliga brevet och mejlväxlingen är en bara sammanfattning av mitt arbete och de rådande traditionerna.

Sidan med inledning, brevet, mejväxlingen och ytterligare information finns på:

0 comments:

Post a Comment

Will be posted at once. OK to be anonymous. Please observe, if you are logged in at gmail, or other google services, you must log out to be anonymous.