Gender and racial discrimination, surveillance, exploitation and so forth are only effects. The real problem is – that it is possible to suppress the people by false Science or false descriptions of the world – that supports Might Is Right. Or like this. We are not genuine citizens.

04 March 2009

Newsmill: Öppet brev till Reinfeldt - Statens logiska ideal är grunden för rasism och mobbing

Finns nu på Newsmill:

Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt: 

Statens logiska ideal är grunden för rasism och mobbingDen 20 mars kommer en uppföljning till Staten knullar Din Själ: www.staten.co.nr

Den kommer att heta Del 2. Skaffa Dig maktens dolda kunskap - lär Dig att föra dialoger.


***
Den 2 mars kom ytterligare en rapport om diskriminering - från Skolverket.

Skolverket, Pressmeddelande, 2 mars 2009
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling måste stärkas

Studio Ett - Måndag 02 mars 2009 kl 16:00
Hur klarar skolorna att jobba mot mobbning? Skolverket presenterar rapport om diskriminering och kränkande behandling i förskolan och skolan. Ann Frisell Ellburg, Skolverket och Per Alvant, BRÅ. - Ljudfil finns kvar i 30 dagar:  http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=1626980

0 comments:

Post a Comment

Will be posted at once. OK to be anonymous. Please observe, if you are logged in at gmail, or other google services, you must log out to be anonymous.