Gender and racial discrimination, surveillance, exploitation and so forth are only effects. The real problem is – that it is possible to suppress the people by false Science or false descriptions of the world – that supports Might Is Right. Or like this. We are not genuine citizens.

01 March 2009

Skolmaten Niclas lagar är för bra - Kock hotas med avsked

Janteexempel från tidigare sida på reddit

Skolmaten Niclas lagar är för bra - Kock hotas med avsked:


Publicerat 22 januari 2009

Info från Kungsbacka kommun:


"Det ärende på Åsa Gårdsskola som den senaste veckan har skapat debatt bland elever och föräldrar är nu löst. Arbetsledaren i köket har tackat ja till fortsatt anställning."

0 comments:

Post a Comment

Will be posted at once. OK to be anonymous. Please observe, if you are logged in at gmail, or other google services, you must log out to be anonymous.